Shqip

Paraplü është një qëndër informuese si  dhë një pikë lokalë për qytetarët e Steyr, po ashtu dhë për të huaj për çështjet që lidhen drejtpërdrejt me emigrimin dhe integrimin.

Në një vështrim ofertat tona :
 

Kurse Gjermanishte

Cdo simestër ofrohen kurse të gjuhës gjermane për fillestar dhe të avancuar, dhe një kurs analfabetizmi si dhë një kurs për nënat sëbashku më fëmijët. Shumica e kurseve gjermane është mbështetur nga provinca e Austrisë së sipërmë dhë i nënshtrohet udhëzimevë strikte. Në nuk mund të pranojmë kuponat që janë të vlefshmë vëtëm për kurset e integrimit.

Rethi përkthyes

Autoritetet e qytetit  Steyr, si dhë shoqata të ndryshme, po ashtu edhe institucionet arsimore mund të marrin hua  Përkthyesit e shërbimit në Paraplü. Përkthyesit janë njërëz të thjështë  që prëj kohësh jeton në Steyr si dhe me praktikën dhe përvojën e tyre përkthejnë nga gjermanishtja në gjuhën e tyre amtare dhë anasjelltas. Këto përkthyes nuk janë  të trajnuar, dhë për këtë arsye nuk mund të lëshojnë çertifikata. Rethi përkthyes  është sponsorizuar nga qyteti i Steyr.
Prandaj, vetëm objektet në Steyr mund ta marin këtë shërbimin të rethit përkthyes. Përkthimet private nuk mund ti marim përsipër!  
Aktualisht janë këto gjuhë të ofruara :turqisht, boshnjake-kroate-serbe, rusisht, shqip, rumanisht, hungarisht, dhe cecenisht (nganjëhërë)
 

Aktivitetet
  • Takime ndërkultutore
    Takimi mujor i mëngjesit  mbi një temë ku femrat dhe meshkujt e të gjitha moshave nga afër dhe larg ndajnë eksperiencën e tyre. Për shëmbull, gratë dhe burrat nga të gjitha anët kanë mundësinë për të mësuar më shumë rreth Steyr, të bisëdojnë dhe të shkëmbejnë idetë. Fëmijët janë poashtu të mirëpritur në këto takime.
  • Festa integrative
    Festa integrative që mbahet  në fillim të nëntorit në Muzëun e punës është një pjësë integruese e jëtës kulturore në Steyr. Të ftuarit dhe mysafirët e të gjitha moshave dhe kulturave te ndryshme gëzojnë në këtë fest sëbashku me grupe të ndryshme muzikore argëtuëse me valle dhe me një bufe internacionale.
  • Kafeja internationale e gjuhës
    Çdo vit në pranverë në kafenë  Dominikanerhof është mbajtur kafeja internationale e gjuhës ku janë të ftuara gra me gjuhën amtare jo gjermane që jetojnë në Steyr. Duke pasur parasysh  larminë e gjuhëve, është e qartë se së shpëjti do të ketë një pasurim të shumëgjuhësive.